Polityka prywatności

Polityka prywatności, zgodna z RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO. Rozporządzenie to wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy w sposób jednolity określają:

 • jakie obowiązki spoczywają na administratorze danych osobowych sklepu www.vend24.pl,
 • jakie prawa związane z danymi osobowymi przysługują osobom, których dane są przetwarzane przez administratora sklepu,
 • kiedy dane osobowe klientów sklepu mogą być przetwarzane,
 • zasady zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Wszystkie wymienione informacje znajdą Państwo w naszej polityce prywatności, z którą można się zapoznać poniżej. Ponieważ szanujemy Państwa prawa chcielibyśmy w jasny i czytelny sposób zakomunikować, w jaki sposób są one respektowane podczas procesu zakupowego w naszym sklepie. Zachęcamy do ich przeanalizowania, ponieważ dokonując zakupów w sklepie www.vend24.pl potwierdzają Państwo akceptację polityki prywatności i wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym zasadami zakresie.

1.     Administrator danych osobowych klientów sklepu www.vend24.pl

Administratorem danych osobowych sklepu www.vend24.pl, czyli podmiotem, który decyduje o tym, w jaki sposób, oraz w jakim celu dane osobowe są przetwarzane, jest:

Vend24 Sp. z o.o. 
ul. Sikorskiego 120
05-080 Klaudyn
NIP: 522-298-00-94
REGON: 142879373
KRS: 0000781555

Każdy klient, w przypadku jakichkolwiek pytań, lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, może skontaktować się z administratorem danych poprzez korespondencję skierowaną na wyżej wymieniony adres, lub za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: biuro@vend24.pl.

2.     Prawa klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każdemu klientowi dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.vend24.pl, lub w stacjonarnej siedziby naszej firmy, przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii.
 • Prawo do żądania sprostowania danych.
 • Prawo do całkowitego usunięcia danych.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych poprzez adres e-mail: biuro@vend24.pl, lub poprzez pisemną korespondencję skierowaną do Administratora danych osobowych. Możliwość sprostowania lub zmiany danych osobowych możliwa jest również poprzez zalogowanie się do swojego konta w sklepie internetowym.

3.     Informacje o danych osobowych, jakie są zbierane

Aby posiadać dostęp do niektórych funkcji sklepu internetowego, w tym dodatkowych, dedykowanych rabatów cenowych klient rejestruje się w sklepie. Rejestracja odbywa się poprzez wybranie opcji „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Podczas rejestracji klient podaje imię, nazwisko, adres e-mail, oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, jeśli klient prowadzi działalność gospodarczą. Rejestracja nie jest obowiązkowa. Zamówienia w sklepie składać można również nie dokonując rejestracji.

4.     Informacje o wykorzystywaniu zbieranych danych osobowych i podstawie prawnej

Administrator nie sprzedaje zebranych danych osobom trzecim.

Dane zbierane podczas procesu rejestracji są wykorzystywane tylko i wyłącznie do obsługi składanych zamówień, to jest do zawarcia i realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez sklep www.vend24.pl, prowadzenie działań marketingowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub obrony przed roszczeniami, udzielania odpowiedzi na e-maile, pisma i wnioski, lub wypełnianiu ciążących na Administratorze obowiązków prawnych.

Administrator przetwarza też dane osobowe klientów dla celów podatkowych i rachunkowych.

Wymienione powyżej wykorzystywanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.     Okres przechowywania danych

Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w celu:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży będą przetwarzane do momentu wykonania umowy oraz wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń albo do momentu wniesienia sprzeciwu,

– działań marketingowych – do momentu wniesienia sprzeciwu,

– wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

6.     Informacja o podmiotach, którym dane osobowe są przekazywane

Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Podmiotom realizującym usługi transportowe, pocztowe lub kurierskie, w celu dostarczenia przesyłek zakupionych w sklepie internetowym.
 • Podmiotom obsługującym płatności on-line, szybkie płatności, płatności kartą, w przypadku, gdy klient sklepu wybierze taką opcję uiszczenia zapłaty i wyrazi zgodę na przeprowadzenie transakcji z uwzględnieniem tych podmiotów.
 • Firmom świadczącym usługi informatyczne i nowych technologii w zakresie świadczonych przez nie usług.
 • Podmiotom świadczącym usługi finansowo-księgowe oraz audytorskie, w zakresie świadczonych przez nie usług.
 • Biurom informacji gospodarczej lub podmiotom zajmującym się profesjonalnie usługami w tym zakresie.
 • Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dostęp do danych osobowych klientów sklepu www.vend24.pl mają pracownicy Administratora, tylko w celach związanych z obsługą zamówień klientów. Posiadają stosowną wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych i nie przekazują danych osobowych osobom trzecim.